Megkezdődött a Velencei-tavi partfal komplex, fenntartható rehabilitációja projekt megvalósítása

Megkezdődött a Velencei-tavi partfal komplex, fenntartható rehabilitációja projekt  megvalósítása

 
SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGKEZDŐDÖTT A „VELENCEI-TAVI PARTFAL KOMPLEX, FENNTARTHATÓ
REHABILITÁCIÓJA” CÍMŰ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA.
 
A Széchenyi 2020 program keretében, európai uniós támogatással valósulnak meg a Velencei-
tavi partfalat érintő rekonstrukciós munkálatok, amelyek célja a Velencei-tó vízminőségének
 
fenntartható javítása, a part menti területek természet-közeli állapotának magasabb színvonalú
megőrzése, biztosítása, illetve környezettudatos rehabilitációja. Mindezen intézkedésekkel
tehát a Víz Keretirányelvnek (VKI) megfelelő jó ökológiai állapot fenntartható elérésének
biztosítása. A projektet a KEHOP-1.3.0 pályázati konstrukció keretében az Országos Vízügyi
Főigazgatóság és a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság konzorciuma valósítja meg, amelyhez
mintegy 14.000.000.000 Ft támogatást nyertek el.
A tó körül az 1960-as és ’70-es években épült vasbeton szerkezetű partfalak sem környezeti, sem
társadalmi-gazdasági szempontból nem felelnek már meg a kor követelményeinek. Többségük elavult,
romló állagú és a partvédőművek, illetve a mögöttes területek magasságának többsége sem felel meg
az érvényben lévő jogszabálynak, ezzel komoly vízelvezetési problémákat okozva a tó közvetlen parti
sávjában.
A partfal rekonstrukció keretében a tó arculatához illeszkedő megoldások valósulnak meg, javul a part
és a vízfelület megközelíthetősége, ami a későbbi fenntartási munkálatok elvégzéséhez
elengedhetetlen. A partvédőművek korszerűsítése során megfelelő minőségű és magassági
kialakítású védelemmel a hordalékok víztestbe való bemosódása is csökkenthető.
Szintén a beruházás részét képezi a betorkolló vízfolyások rendezése és a vízminőségi hordalékfogó
tározók kialakítása, amely munkálatok következményeként további jelentős mennyiségű hordalék
visszatartására nyílik lehetőség.
A jelentős mennyiségű tápanyagot és algaspórát tartalmazó üledék kotrással történő eltávolítása
révén javul a vízminőség, csökken az algásodás mértéke. A kikotort üledék már meglévő és újonnan
kialakított zagytereken kerül elhelyezésre.
Az ívóhelyek és halbölcsők kialakításával a halak szaporodásukhoz természetközeli élőhelyeket
találnak, a sekély víz és vízpart számos élőlénynek nyújt majd táplálkozó- és szaporodóhelyet.
A kivitelezés során megvalósuló munkák:
  1. Partfal rekonstrukció
  2. Vízfolyások és hordalékfogó tározók rendezése
  3. Öbölkotrás, áramlásjavító kotrás
  4. Zagyterek kialakítása
  5. Természetes ívóhelyek, halbölcsők kialakítása
A projekt megvalósításával összességében tehát
javul a Velencei-tó esztétikai képe, Víz
Keretirányelv szerinti állapota, és a védett
területek ökológiai állapota.
A projektzárás tervezett időpontja:
  1. augusztus 31.
A projektről további információt a velenceito.ovf.hu oldalon olvashatnak, illetve az alábbi
elérhetőségeken kérhetnek:
Web: www.ovf.hu