Van már fiókja?

 

Felhasználói fiók regisztráció

Felhasználás feltételeinek elfogadása

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

 

A hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezései alapján Ön a Velencei-tó Turizmusáért Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület, Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület valamint a Velencei-tó Térségi TDM Nonprofit Kft. internet oldalain történő regisztrációval, és a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy a Velencei-tó Turizmusáért Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület, a Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület valamint a Velencei-tó Térségi TDM Nonprofit Kft. az Ön adatait a szükség szerint elvégezendő szerkesztési munkálatok, piackutatás, közvetlen üzletszerzés, vagy reklámküldés érdekében a hivatkozott jogszabályi előírások betartása mellett felhasználja.


Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésről tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni a "Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület és Velencei-tó Térségi TDM Nonprofit Kft. 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22." címre, vagy a tourinform@velencei-to.hu email címre küldött levélben. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelősséget nem vállalunk. 

Adatkezelési nyilvántartási azonosítók:

Velencei-tó Turizmusáért Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület

Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület: NAIH-83615/2015

Velencei-tó Térségi TDM Nonprofit Kft.: NAIH-85276/2015

 

I. A szabályzat célja

 

Velencei-tó Turizmusáért Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület, a Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület valamint a Velencei-tó Térségi TDM Nonprofit Kft. (továbbiakban: Adatkezelők) ezúton teszik  közzé az adatvédelmi- és  kezelési elveiket és politikájukat, melyet magukra nézve kötelező erővel ismernek el.


Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit, illetőleg az „ONLINE PRIVACY ALLIANCE” ajánlásait.

A jelen adatkezelési nyilatkozat a Velencei-tó Térségi TDM Nonprofit Kft.  által üzemeltetett, a https://www.velencei-to.hu, valamint a http://card.velencei-to.hu és az azokon meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: Weboldal) felhasználóinak (a továbbiakban: Felhasználó) a jelen Adatkezelési Nyilatkozatban meghatározott személyes adatainak kezelésére vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseinek megfelelő adatkezelési szabályait és a Felhasználók adatvédelmi tájékoztatóját tartalmazza.

Az Adatkezelők a Felhasználó személyes adatait a jelen Adatkezelési Szabályzat alapján az Info tv. rendelkezései szerint kezeli, figyelembe véve az adatvédelemért felelős hatóság (jelenleg: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. és honlapja: www.naih.hu) tájékoztatóit és a nyilvánosságra hozott bírósági gyakorlatot is.

A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

II. Felhasználók köre

 

A weboldal publikus, azt bárki szabadon látogathatja. A Felhasználó a weboldalon regisztrálhat, valamint lehetőség van hírlevélre való feliratkozásra is. A Regisztráció során megadott adatai alapján a regisztrált Felhasználó igénybe veheti a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat. Velencei-tó Turizmusáért Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület, a Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület valamint a Velencei-tó Térségi TDM Nonprofit Kft. fenntartják a jogukat, hogy az ingyenes regisztráció mellet, fizetős szolgáltatásokat is nyújthassanak a felhasználók részére.

 

III. A kezelt személyes adatok köre

 

1. A Felhasználó döntése alapján megadható adat: e-mail cím, telefonszám, név,

lakóhely/tartózkodási hely, születési hely és idő.

2. A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan

rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói Személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.

3. A weboldal a testreszabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kisadatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. Ahogy más cégek, mi is használunk "cookie"-kat a weboldalainkon. Mi arra használjuk a kereső- és Flash cookie-kat, hogy például megmondja nekünk, hogy Ön járt-e már valaha az oldalunkon illetve segít azonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik Önt a leginkább érdekelhetik. A kereső és a Flash cookie-k növelik az online élményt az által, hogy megőrzik az Ön által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik. Sem a kereső sem a Flash cookie-k nem tudják Önt személy szerint beazonosítani. Ön vissza tudja utasítani a böngésző cookie-kat a böngésző beállításain keresztül, azonban ilyen cookie-k nélkül nem tudja majd kihasználni a website-unk minden szolgáltatását. Ide kattintva Ön kezelheti és letilthatja a Flash cookie-kat. Ahogy a böngésző cookie-knál, itt sem tudja majd kihasználni a website-unk minden szolgáltatását, ha letiltja a Flash cookie-kat. 


IV. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az Adatkezelők a Felhasználó személyes adatait kizárólag a jelen Adatkezelési Nyilatkozatban meghatározott célok érdekében és a jelen Adatkezelési Nyilatkozatban meghatározott időtartamig kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően történjen. A Felhasználó jelen Adatkezelési Nyilatkozat elfogadásával kijelenti, hogy az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulásának megadása, valamint az ezt követő adatszolgáltatás minden esetben az Info tv. 5. § (1) bekezdése alapján a Felhasználó önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul. Ez az önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulás adja az Adatkezelők jelen Adatkezelési Nyilatkozattal meghatározott adatkezelésének jogalapját.

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a.     ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b.    azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

 

V. Adatkezelés elvei

a.     az adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni;

b.    az adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni;

c.     az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl;

d.    az adatoknak pontosaknak és ha szükséges időszerűeknek kell lenniük;

e.    az adatok tárolási módjának olyannak kell lennie, amely az adatalany azonosítását csak a tárolás céljához szükséges ideig teszi lehetővé,

f.      nem lehet gépi úton feldolgozni a faji eredetre, a politikai véleményre, a vallásos vagy más meggyőződésre, valamint az egészségre, a szexuális életre vonatkozó személyes adatokat, kivéve, ha a hazai jog megfelelő biztosítékokat nyújt. Ez vonatkozik a büntető ítéletekkel kapcsolatos személyes adatokra is,

g.    megfelelő biztonsági intézkedéseket kell tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

 

VI. Az adatkezelés időtartama

 

1. A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról - az adott felhasználói névvel - ki nem iratkozik. A törlés időpontja a Felhasználó kiiratkozásának (törlési igényének) beérkezésétől számított 10 munkanap. Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó regisztrációjának megszűnésével egyidejűleg adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult a Személyes adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

2. A Felhasználó által megadott Személyes adatok - abban az esetben is, ha a Felhasználó a szolgáltatásról nem iratkozik le - addig kezelhetőek az Adatkezelők részéről, amíg a Felhasználó kifejezetten írásban nem kéri azok kezelésének megszüntetését. A Felhasználó Adatkezelés megszüntetésére irányuló, a szolgáltatásról való leiratkozás nélküli kérése a szolgáltatásigénybe vételéhez fűződő jogát nem érinti, azonban előfordulhat, hogy Személyes adatok hiányában egyes szolgáltatásokat nem tud majd igénybe venni. A Személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

 

VII. Az adatkezelés célhoz kötöttsége


Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása:
Az adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

VIII. Adatbiztonság


Az adatkezelők kötelesek gondoskodni az adatok biztonságáról, kötelesek továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat - kiemelten az államtitokká és a szolgálati titokká minősített személyes adatot - védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

IX. Adatvédelmi Irányelvek:


Velencei-tó Turizmusáért Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület, a Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület és Velencei-tó Térségi TDM Nonprofit Kft. kötelezettséget vállalnak arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őt az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Velencei-tó Turizmusáért Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület, a Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület és Velencei-tó Térségi TDM Nonprofit Kft. felhívják a felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésből továbbítással vagy összekapcsolással az adat felvételéről.
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Velencei-tó Turizmusáért Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület, a Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület és Velencei-tó Térségi TDM Nonprofit Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.
Az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során az Alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Velencei-tó Turizmusáért Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület, a Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület és Velencei-tó Térségi TDM Nonprofit Kft. kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesítenek az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.
A Velencei-tó Turizmusáért Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület, a Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület és Velencei-tó Térségi TDM Nonprofit Kft. kötelezik magukat, hogy gondoskodnak az adatok biztonságáról, megteszik továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezik magukat  arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítják vagy átadják, ugyancsak felhívják ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

X. Az adatalanyt védő további garanciák


Mindenkinek joga van ahhoz, hogy

a.     tudomást szerezzen a személyes adatok automatizált állományáról, annak fő céljairól, valamint az adatállományt kezelő személyéről és szokásos lakhelyéről vagy székhelyéről;

b.    ésszerű időközönként és túlzott késedelem vagy költség nélkül értesüljön arról, hogy egy automatizált adatállományban személyes adatait tárolják-e, és ezekről az adatokról számára érthető formában tájékoztassák;

c.     indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbíttethesse vagy töröltethesse a lehető legegyszerűbben és leggyorsabban megvalósítható módon;

d.    jogorvoslattal élhessen, ha a jogszabályokban foglalt tájékoztatási vagy indokolt esetben közlési, helyesbítési, illetve törlési kérelmét nem teljesítik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Az érintett, jogainak megsértése esetén, az adatkezelő ellen a bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.XI. Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint az 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.). Bármilyen Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is a info@velenceturizmus.hu, tourinform@velencei-to.hu, tersegitdm@velencei-to.hu e-mail címeken.