Bringás kvíz

 

Kérjük, a játék indítása előtt olvassa el figyelmesen az alábbi részvételi szabályzatot!

A kvíz a "Játék indítása" gombra kattintás után indul. A Játékos azáltal, hogy kitöltötte és beküldte  a három kérdés kitöltését követően megjelenő regisztrációs lapot, elfogadja a jelen játékszabályzatban alább felsorolt feltételeket és szabályokat.

Jelen „Bringás kvíz„ nyereményjátékot a Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület (székhelye: 2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22., adószáma: 18503175-2-07) – a továbbiakban: Egyesület – szervezi és bonyolítja.

A játékra jelentkezni 2012. március  1- május 6. között lehet.

A megadott határidőn túl történő jelentkezések érvénytelenek.

Jelen nyereményjátékban minden olyan természetes személy részt vehet, aki a 18. életévét betöltötte és a játékba regisztrált, kivéve az Egyesület munkavállalóit és választott tisztségviselőit és ezen személyek Ptk. 685. §. b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozóit.

A helyes választ adó, regisztrált játékosok közül 2012. május 10-ig sorsolja ki a díjazottakat, akiket Velencei-tavi ajándékkal jutalmaz.

Díjak: Velencei-tavi üdülés, szabadidős programok a Tour de Velencei-tó idején (2012. május 12-13.), valamint helyi ajándéktárgyak.

A jelentkezők az összes kvíz kérdésre helyes választ kell adni.

A sorsoláson minden továbbjutó – azaz minden olyan regisztrált résztvevő, aki helyesen tippelte meg az összes kvíz kérdést – részt vesz.

Az „Bringás kvíz” nevezési feltétele a visitvelenceito.hu oldalon való regisztráció.

A játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.

A nyertest a sorsolást követő egy héten belül e-mailen értesíti az Egyesület. Az Egyesület fenntartja jogát, hogy új nyertest válasszon, mely esetben a korábbi nyertes a nyereménytől elesik, ha:

  • a nyertes nem tart igényt a nyereményre;
  • az első e-mail útján történő értesítés küldési napjától számított egy héten belül a címzett nem válaszol;
  • A jelen szabályzatban meghatározott valamely feltételnek nem felel meg.
  • Az új nyertesre ugyanezek a szabályok vonatkoznak.
  • A nyertes postai úton vagy személyesen veheti át a nyereményt.

Egyéb költségek a nyertest terhelik, beleértve az otthonától a nyeremény helyszínére jutást és a balesetbiztosítást. A díjakkal kapcsolatos minden adót és egyéb esetlegesen felmerülő közterhet az Egyesület visel és fizet meg. A résztvevő köteles minden szükséges adatot megadni ahhoz, hogy az Egyesület jelen pontban meghatározott kötelezettségét teljesíteni tudja. Az ennek elmulasztásából eredő minden kárt a nyertes viseli.

A nyeremény átvételekor a nyeremény termékről kiállított bizonylat, a személyi igazolvány, a lakcímkártya és az adókártya bemutatása kötelező. A nyereményt csak abban az esetben adja ki az Egyesület, ha a regisztrációs adatok és a személyi iratokban szereplő adatok egymásnak megfelelnek.

Az Egyesület fenntartja a jogot az akció törlésére vagy felfüggesztésére, mely esetben nincs kötelezettsége a nyertes, résztvevő vagy harmadik fél irányába. A nevezőket ebben az esetben a lehető leghamarabb értesítik.

Az Egyesületnek bármely ezen akcióval kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban peres eljárás nem kezdeményezhető.

A személyes adatokat az Egyesület nem osztja meg 3. féllel. A jelen nyereményjátékkal az Egyesület tudomására jutott minden személyes adatot kizárólag a jelen nyereményjátékkal összefüggésben, a nyeremény kisorsolása és átadása, továbbá az adófizetési kötelezettség teljesítése érdekében kezel.

Az Egyesület felhasználhatja a nyertes nevét és fényképét saját hirdetésben és promócióban.

A nyeremény nem átruházható és nem váltható át készpénzre.

A jelen nyereményjátékban történő részvétel és a nyeremény felhasználása/igénybe vétele teljes mértékben önkéntes, és az a résztvevő saját kockázatára történik. Egyesület a résztvevő tevékenységéért, a nyeremény felhasználásáért és az e során történő esetleges káreseményért semmilyen felelősséggel nem tartozik.

A Játékos azáltal, hogy kitöltötte és beküldte a regisztrációs lapot, elfogadja a jelen játékszabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat.

A fenti szabályok megszegése vagy annak gyanúja esetén, a játékos azonnali kizárására kerül sor.