JazzFace Kvíz

 

Kérjük, a játék indítása előtt olvassa el figyelmesen az alábbi részvételi szabályzatot!

A játékban való részvétel feltétele a 18. életév betöltése.

A kvíz a "JazzFace Kvíz" gombra kattintás után indul. A Játékos azáltal, hogy kitöltötte és beküldte  a három kérdés kitöltését követően megjelenő regisztrációs lapot, elfogadja a jelen játékszabályzatban alább felsorolt feltételeket és szabályokat.

Jelen "JazzFace Kvíz" nyereményjátékot a Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület (székhelye: 2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22., adószáma: 18503175-2-07) – a továbbiakban: Egyesület – szervezi és bonyolítja.

A játékra jelentkezni 2012. augusztus 31. - szeptember 7. 12 óra között lehet.

A megadott határidőn túl történő jelentkezések érvénytelenek.

Jelen nyereményjátékban minden olyan természetes személy részt vehet, aki a 18. életévét betöltötte és a játékba regisztrált, kivéve az Egyesület munkavállalóit és választott tisztségviselőit és ezen személyek Ptk. 685. §. b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozóit.

A helyes választ adó, regisztrált játékosok közül 2012. szeptember 7-én 17.45-kor a JazzFace színpadán sorsolja ki az Egyesület a díjazottakat, akiket Velencei-tavi ajándékkal jutalmaz.

Díjak: Hőlégballon repülés a XVIII. Velencei-tavi Nemzetközi Totálgáz Hőlégballon Karnevál keretében (2012. 09. 08-09.) az időjárás függvényében, Velencei-tavi borválogatás, Velencei-tavi  helyi termékek összeállítás

A játékosnak az összes kvíz kérdésre helyes választ kell adni.

A sorsoláson minden továbbjutó – azaz, minden olyan regisztrált résztvevő, aki helyesen tippelte meg az összes kvíz kérdést – részt vesz.

Minden "JazzFace Kvíz"-t kitöltő játékos azonnali nyereményként a rendezvény helyszínén található információs pultnál egy darab borkóstoló jegyet vehet át, melyet a III. Velencei-tavi JazzFace Fesztivál ideje alatt (szeptember 7-én és 8-án) 18.00 és 22.00 óra között válhat be.

A  "JazzFace Kvíz" nevezési feltétele a visitvelenceito.hu oldalon való regisztráció.

A játékban való részvétel önkéntes és ingyenes.

A nyertest a sorsolást követő egy órán belül sms-ben értesíti az Egyesület. Az Egyesület fenntartja jogát, hogy új nyertest válasszon, mely esetben a korábbi nyertes a nyereménytől elesik, ha:

  • a nyertes nem tart igényt a nyereményre;
  • az első sms útján történő értesítés küldési időpontjától számított két órán belül a címzett nem jelentkezik telefonon vagy a rendezvény helyszínén található információs pultnál;
  • a jelen szabályzatban meghatározott valamely feltételnek nem felel meg.
  • az új nyertesre ugyanezek a szabályok vonatkoznak.
  • a hőlégballon repülés nyertese a helyszínen,míg a többi nyertes a helyszínen vagy postai úton veheti át a nyereményt.

Egyéb költségek a nyertest terhelik, beleértve az otthonától a nyeremény helyszínére jutást és a balesetbiztosítást. A díjakkal kapcsolatos minden adót és egyéb esetlegesen felmerülő közterhet az Egyesület visel és fizet meg. A résztvevő köteles minden szükséges adatot megadni ahhoz, hogy az Egyesület jelen pontban meghatározott kötelezettségét teljesíteni tudja. Az ennek elmulasztásából eredő minden kárt a nyertes viseli.

A nyeremény átvételekor a nyeremény termékről kiállított bizonylat, a személyi igazolvány, a lakcímkártya és az adókártya bemutatása kötelező. A nyereményt csak abban az esetben adja ki az Egyesület, ha a regisztrációs adatok és a személyi iratokban szereplő adatok egymásnak megfelelnek.

Az Egyesület fenntartja a jogot az akció törlésére vagy felfüggesztésére, mely esetben nincs kötelezettsége a nyertes, résztvevő vagy harmadik fél irányába. A nevezőket ebben az esetben a lehető leghamarabb értesítik.

Az Egyesületnek bármely ezen akcióval kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban peres eljárás nem kezdeményezhető.

A személyes adatokat az Egyesület nem osztja meg 3. féllel. A jelen nyereményjátékkal az Egyesület tudomására jutott minden személyes adatot kizárólag a jelen nyereményjátékkal összefüggésben, a nyeremény kisorsolása és átadása, továbbá az adófizetési kötelezettség teljesítése érdekében kezel.

Az Egyesület felhasználhatja a nyertes nevét és fényképét saját hirdetésben és promócióban.

A nyeremény nem átruházható és nem váltható át készpénzre.

A jelen nyereményjátékban történő részvétel és a nyeremény felhasználása/igénybe vétele teljes mértékben önkéntes, és az a résztvevő saját kockázatára történik. Egyesület a résztvevő tevékenységéért, a nyeremény felhasználásáért és az e során történő esetleges káreseményért semmilyen felelősséggel nem tartozik.

A Játékos azáltal, hogy kitöltötte és beküldte a regisztrációs lapot, elfogadja a jelen játékszabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat.

A fenti szabályok megszegése vagy annak gyanúja esetén, a játékos azonnali kizárására kerül sor.