Minden jó, ha vége Tó!

 

 Kérjük, a játék indítása előtt olvassa el figyelmesen az alábbi részvételi szabályzatot! A kvíz a "Játék indítása" gombra kattintás után indul. A Játékos azáltal, hogy kitöltötte és beküldte  a három kérdés kitöltését követően megjelenő regisztrációs lapot, elfogadja a jelen játékszabályzatban alább felsorolt feltételeket és szabályokat.

A játékban való részvétel feltétele a 18. életév betöltése! A játékra jelentkezni 2012. szeptember 20 - szeptember 27. 12 óra között lehet.

Az első 7 helyesen válaszoló játékos 2 fő részére szóló, Velencei-tavi KulTÚRÁT nyer!

Minden regisztrált, helyes választ adó játékos azonnali ajándékot nyer!

Jelen "Minden jó, ha vége Tó!" nyereményjátékot a Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület (székhelye: 2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22., adószáma: 18503175-2-07) – a továbbiakban: Egyesület – szervezi és bonyolítja.

A "Minden jó, ha vége Tó!" kvízt kitöltő első hét játékos számára a gárdonyi TDM egy ingyenes Velencei-tavi KulTúrárát (vezetett, buszos kirándulást) ajánl fel (nyertesenként 2 fő számára). A túra egyszeri és megismételhetetlen, szeptember 29-én 14.00 órakor indul Gárdonyból, időtartama 5 óra.

Az Egyesület azonnali nyereményt ajándékoz az összes "Minden jó, ha vége Tó!" kvízt kitöltő játékosnak, aki az alábbi feltételeknek megfelelt. Az azonnali ajándék egy darab borkóstoló jegy, mely a Pákozdi Katonai Emlékparkban Honvédfesztivál idején, szeptember 29-én 10.00 és 16.00 óra között vehető át és váltható be a rendezvény helyszínén, a Velencei-tavi Borút Egyesület sátránál.

A játékra jelentkezni 2012. szeptember 20 - szeptember 27. 12 óra között lehet. A megadott határidőn túl történő jelentkezések érvénytelenek. A helyes választ adó, regisztrált játékosok közül 2012. szeptember 29-én 9.30 órakor a Honvédfesztivál színpadán (az obeliszknél) sorsolja ki az Egyesület a díjazottakat, akiket Velencei-tavi ajándékkal jutalmaz. A játékosnak az összes kvíz kérdésre helyes választ kell adni. A sorsoláson minden továbbjutó – azaz, minden olyan regisztrált résztvevő, aki helyesen tippelte meg az összes kvíz kérdést – részt vesz.

Díjak:

Az első hét regisztrált játékos, aki a kvíz kérdésekre helyes választ ad, 2 fő részére szóló, ingyenes Velencei-tavi KulTÚRÁT (vezetett buszos kirándulást) nyer. A túra 2012. szeptember 29-én 14 órakor indul Gárdonyból, időtartama 4 óra, programjában tókörnyéki kulturális és gasztronómiai nevezetességek szerepelnek. Amennyiben az első 7 játékos közül valaki nem kíván élni a nyereménnyel, úgy az Egyesület a regisztráció idősorrendje szerinti következő helyesen válaszoló játékosnak ajánlja fel a nyereményt.

Fődíj: Velencei-tavi borválogatás 6 borból

2. díj: Velencei-tavi  borválogatás 4 borból

3. díj: Velencei-tavi helyi termék összeállítás

A nyeremény nem átruházható és nem váltható át készpénzre.

Részvételi feltételek:

A  "Minden jó, ha vége Tó!" nevezési feltétele a visitvelenceito.hu oldalon való regisztráció. A játékra jelentkezni 2012. szeptember 20 - szeptember 27. 12 óra között lehet. Jelen nyereményjátékban minden olyan természetes személy részt vehet, aki a 18. életévét betöltötte és a játékba regisztrált, kivéve az Egyesület munkavállalóit és választott tisztségviselőit és ezen személyek Ptk. 685. §. b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozóit. A jelen nyereményjátékban történő részvétel és a nyeremény felhasználása/igénybe vétele teljes mértékben önkéntes, és az a résztvevő saját kockázatára történik. Egyesület a résztvevő tevékenységéért, a nyeremény felhasználásáért és az e során történő esetleges káreseményért semmilyen felelősséggel nem tartozik.

A Játékos azáltal, hogy kitöltötte és beküldte a regisztrációs lapot, elfogadja a jelen játékszabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat.

Sorsolás:

A nyeremény sorsolásra 2012. szeptember 27-én 12 óra után kerül sor. A nyertest a sorsolást követő egy órán belül telefonon / sms-ben értesíti az Egyesület. Az Egyesület fenntartja jogát, hogy új nyertest válasszon, mely esetben a korábbi nyertes a nyereménytől elesik, ha:

  • a nyertes nem tart igényt a nyereményre;
  • az első telefonon / sms útján történő értesítés küldési időpontjától számított két órán belül a címzett nem jelentkezik telefonon vagy a rendezvény helyszínén található információs pultnál;
  • a jelen szabályzatban meghatározott valamely feltételnek nem felel meg.
  • az új nyertesre ugyanezek a szabályok vonatkoznak.

Egyéb fontos tudnivalók:

Egyéb költségek a nyertest terhelik, beleértve az otthonától a nyeremény helyszínére jutást és a balesetbiztosítást. A díjakkal kapcsolatos minden adót és egyéb esetlegesen felmerülő közterhet az Egyesület visel és fizet meg. A résztvevő köteles minden szükséges adatot megadni ahhoz, hogy az Egyesület jelen pontban meghatározott kötelezettségét teljesíteni tudja. Az ennek elmulasztásából eredő minden kárt a nyertes viseli.

A nyeremény átvételekor a nyeremény termékről kiállított bizonylat, a személyi igazolvány, a lakcímkártya és az adókártya bemutatása kötelező. A nyereményt csak abban az esetben adja ki az Egyesület, ha a regisztrációs adatok és a személyi iratokban szereplő adatok egymásnak megfelelnek.

Az Egyesület fenntartja a jogot az akció törlésére vagy felfüggesztésére, mely esetben nincs kötelezettsége a nyertes, résztvevő vagy harmadik fél irányába. A nevezőket ebben az esetben a lehető leghamarabb értesítik.

Az Egyesületnek bármely ezen akcióval kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban peres eljárás nem kezdeményezhető.

A személyes adatokat az Egyesület nem osztja meg 3. féllel. A jelen nyereményjátékkal az Egyesület tudomására jutott minden személyes adatot kizárólag a jelen nyereményjátékkal összefüggésben, a nyeremény kisorsolása és átadása, továbbá az adófizetési kötelezettség teljesítése érdekében kezel.

Az Egyesület felhasználhatja a nyertes nevét és fényképét saját hirdetésben és promócióban.

A fenti szabályok megszegése vagy annak gyanúja esetén, a játékos azonnali kizárására kerül sor.