Kirándul az osztály - nyereményjáték

 

A Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület (gárdonyi TDM szervezet) nyereményjátékot hirdet a 2016 évben Velencei-tónál kirándult gyermekek szülei számára.

Válaszoljon a kérdésre és nyerje meg nyaralását!

Fedezze fel családod a Velencei-tavat!

Kérjük, indítás előtt olvassa el figyelmesen az alábbi részvételi szabályzatot! A nyereményjáték a "Játék indítása" gombra kattintás után indul. A Játékos azáltal, hogy kitöltötte és beküldte a regisztrációs lapot, elfogadja a jelen játékszabályzatban alább felsorolt feltételeket és szabályokat.

A játékra jelentkezni 2016. április 4. 00.00 óra és július 17. 24:00 óra között lehet.

Jelen "Kirándul az osztály" nyereményjátékot a Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület (székhelye: 2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22., adószáma: 18503175-2-07) – a továbbiakban: Egyesület – szervezi és bonyolítja.

A megadott határidőn túl történő jelentkezések érvénytelenek. A helyes választ adó, regisztrált játékosok közül 2016. július 18-án sorsolja ki az Egyesület azt az 1 szerencsés díjazottat, akit Velencei-tavi nyaralással jutalmaz. A jelentkezőknek a kérdésre választ kell adnia. A sorsoláson minden továbbjutó – azaz, minden olyan regisztrált résztvevő, aki válaszolt – részt vesz. 

Nyeremények:

1 db Velencei-tavi nyaralás. A nyeremény nem átruházható és nem váltható át készpénzre.

Részvételi feltételek:

A  "Kirándul az osztály" nevezési feltétele a velencei-to.hu oldalon való regisztráció. A játékra jelentkezni 2016. április 4. 00.00 óra és július 17. 24:00 óra között lehet. Jelen nyereményjátékban minden olyan természetes személy részt vehet, aki a 18. életévét betöltötte és a játékba regisztrált, kivéve az Egyesület munkavállalóit és választott tisztségviselőit és ezen személyek Ptk. 685. §. b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozóit. A jelen nyereményjátékban történő részvétel és a nyeremény felhasználása/igénybe vétele teljes mértékben önkéntes, és az a résztvevő saját kockázatára történik. Egyesület a résztvevő tevékenységéért, a nyeremény felhasználásáért és az ezek során történő esetleges káreseményért semmilyen felelősséggel nem tartozik.

A Játékos azáltal, hogy regisztrált a játékba, elfogadja a jelen játékszabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat.

Sorsolás:

A nyereménysorsolásra 2016 július 18-án kerül sor. A nyertest a sorsolást követően e-mailben értesíti az Egyesület. Az Egyesület fenntartja a jogot, hogy új nyertest válasszon, amely esetben a korábbi nyertes a nyereménytől elesik, amennyiben:

  • a nyertes nem tart igényt a nyereményre,
  • az e-mailben történő értesítés küldési időpontjától számított 5 napon belül a címzett nem jelentkezik e-mailben,
  • a jelen szabályzatban meghatározott valamely feltételnek nem felel meg.

Az új nyertesre ugyanezek a szabályok vonatkoznak.

Egyéb fontos tudnivalók:

Egyéb költségek a nyertest terhelik, beleértve az otthonától a nyeremény helyszínére jutást. A díjakkal kapcsolatos minden adót és egyéb esetlegesen felmerülő közterhet az Egyesület visel és fizet meg. A résztvevő köteles minden szükséges adatot megadni ahhoz, hogy az Egyesület jelen pontban meghatározott kötelezettségét teljesíteni tudja. Az ennek elmulasztásából eredő minden kárt a nyertes viseli.

A nyeremény átvételekor a nyereményről kiállított bizonylat, a személyi igazolvány, a lakcímkártya és az adókártya bemutatása kötelező. A nyereményt csak abban az esetben adja ki az Egyesület, ha a regisztrációs adatok és a személyi iratokban szereplő adatok egymásnak megfelelnek.

Az Egyesület fenntartja a jogot az akció törlésére vagy felfüggesztésére, mely esetben nincs kötelezettsége a nyertes, résztvevő vagy harmadik fél irányába. A nevezőket ebben az esetben a lehető leghamarabb értesítik.

Az Egyesületnek bármely ezen akcióval kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban peres eljárás nem kezdeményezhető.

A személyes adatokat az Egyesület nem osztja meg 3. féllel. A jelen nyereményjátékkal az Egyesület tudomására jutott minden személyes adatot kizárólag a jelen nyereményjátékkal összefüggésben, a nyeremény kisorsolása és átadása, továbbá az adófizetési kötelezettség teljesítése érdekében kezeli.

Az Egyesület felhasználhatja a nyertes nevét és fényképét saját hirdetésben és promócióban.

A fenti szabályok megszegése vagy annak gyanúja esetén, a játékos azonnali kizárására kerül sor.