1., Undefined array key "gpolicy", /chroot/home/liveguide/liveguide.hu/html/app_code/6.0/pages/game1.php (46)

Turizmus Világnapja a Velencei-tónál !

Szeptember 27. a Turizmus Világnapja! Ez alkalomból játékot szervezünk, melynek kérdései szorosan összefüggenek a gárdonyi TDM szervezet október 4-ei Bodorka - bicajos túrájával! Töltsd ki a kvízt, és nyerj!

Fedezd fel családoddal, pároddal, barátaiddal a Velencei-tavat!

Kérjük, a játék indítása előtt olvasd el figyelmesen az alábbi részvételiszabályzatot! A kvíz a "Játék indítása" gombra kattintás után indul. A Játékos azáltal, hogy kitöltötte és beküldte a három kérdés kitöltését követően megjelenő regisztrációs lapot, elfogadja a jelen játékszabályzatban alább felsorolt feltételeket és szabályokat.

A játékra jelentkezni 2014. szeptember 24. 16.00 óra és október 3. 16.00 óra között lehet.

Jelen "Turizmus világnapi kvíz" nyereményjátékot a Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület (székhelye: 2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22., adószáma: 18503175-2-07) – a továbbiakban: Egyesület – szervezi és bonyolítja.

A megadott határidőn túl történő jelentkezések érvénytelenek. A helyes választ adó, regisztrált játékosok közül 2014. október 4-én sorsolja ki az Egyesület a 3 díjazottat, akiket Velencei-tavi helyi termék ajándékcsomaggal jutalmaz. A játékosnak az összes kvíz kérdésre helyes választ kell adnia. A sorsoláson minden továbbjutó – azaz, minden olyan regisztrált résztvevő, aki helyesen tippelte meg az összes kvíz kérdést – részt vesz. 

Nyeremények:

3 db Velencei-tavi helyi termék ajándék. A nyeremény nem átruházható és nem váltható át készpénzre.

Részvételi feltételek:

A  "Turizmus napi kvíz" nevezési feltétele a velencei-to.hu oldalon való regisztráció. A játékra jelentkezni 2014. szeptember 24. 16.00 óra és október 3. 16.00 óra között  lehet. Jelen nyereményjátékban minden olyan természetes személy részt vehet, aki a 18. életévét betöltötte és a játékba regisztrált, kivéve az Egyesület munkavállalóit és választott tisztségviselőit és ezen személyek Ptk. 685. §. b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozóit. A jelen nyereményjátékban történő részvétel és a nyeremény felhasználása/igénybe vétele teljes mértékben önkéntes, és az a résztvevő saját kockázatára történik. Egyesület a résztvevő tevékenységéért, a nyeremény felhasználásáért és az ezek során történő esetleges káreseményért semmilyen felelősséggel nem tartozik.

A Játékos azáltal, hogy regisztrált a játékba, elfogadja a jelen játékszabályzatban felsorolt feltételeket és szabályokat.

Sorsolás:

A nyereménysorsolásra 2014 október 4-én kerül sor. A 3 nyertest a sorsolást követően e-mailben értesíti az Egyesület. Az Egyesület fenntartja a jogot, hogy új nyertest válasszon, amely esetben a korábbi nyertes a nyereménytől elesik, amennyiben:

  • a nyertes nem tart igényt a nyereményre,
  • az e-mailben történő értesítés küldési időpontjától számított 5 napon belül a címzett nem jelentkezik e-mailben,
  • a jelen szabályzatban meghatározott valamely feltételnek nem felel meg.

Az új nyertesre ugyanezek a szabályok vonatkoznak.

Egyéb fontos tudnivalók:

Egyéb költségek a nyertest terhelik, beleértve az otthonától a nyeremény helyszínére jutást. A díjakkal kapcsolatos minden adót és egyéb esetlegesen felmerülő közterhet az Egyesület visel és fizet meg. A résztvevő köteles minden szükséges adatot megadni ahhoz, hogy az Egyesület jelen pontban meghatározott kötelezettségét teljesíteni tudja. Az ennek elmulasztásából eredő minden kárt a nyertes viseli.

A nyeremény átvételekor a nyeremény termékről kiállított bizonylat, a személyi igazolvány, a lakcímkártya és az adókártya bemutatása kötelező. A nyereményt csak abban az esetben adja ki az Egyesület, ha a regisztrációs adatok és a személyi iratokban szereplő adatok egymásnak megfelelnek.

Az Egyesület fenntartja a jogot az akció törlésére vagy felfüggesztésére, mely esetben nincs kötelezettsége a nyertes, résztvevő vagy harmadik fél irányába. A nevezőket ebben az esetben a lehető leghamarabb értesítik.

Az Egyesületnek bármely ezen akcióval kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban peres eljárás nem kezdeményezhető.

A személyes adatokat az Egyesület nem osztja meg 3. féllel. A jelen nyereményjátékkal az Egyesület tudomására jutott minden személyes adatot kizárólag a jelen nyereményjátékkal összefüggésben, a nyeremény kisorsolása és átadása, továbbá az adófizetési kötelezettség teljesítése érdekében kezeli.

Az Egyesület felhasználhatja a nyertes nevét és fényképét saját hirdetésben és promócióban.

A fenti szabályok megszegése vagy annak gyanúja esetén, a játékos azonnali kizárására kerül sor.