KDOP-2.2.1/A-11-2011-0004

KDOP-2.2.1/A-11-2011-0004

Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület  38.950.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a Közép-dunántúli Operatív Program „Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatása” elnevezésű pályázata keretében a "Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület (TDMSz) tevékenységeinek fejlesztése II." című, KDOP 2.2.1/A-11-2011-0004 azonosító számú projekt megvalósítására. Ez az összeg a 2%-os ÁFA kompenzációnak köszönhetően 40.447.080,- Ft-ra emelkedett.

A projekt összköltsége 47 584 800,- Ft, időtartama a 2011. szeptember 27-től 2013. szeptember 26-ig terjedő időszak. A projekt során számos turisztikai fejlesztésre kerül sor, melyek célja, hogy Gárdony és térsége, a Velencei-tavi turizmus szereplői egységes marketingstratégiával jelenjenek meg a turisztikai piacon, és amelyek egy része szervesen kapcsolódik a már megvalósított 2.2.1/A-2009-0004 jelű turisztikai pályázathoz.

A pályázati keretösszeg tartalmaz munkabér támogatást, projekt menedzsmentet, előkészítési költséget, és lehetőséget biztosít a projekt folyamán jogi szolgáltatás igénybevételére. Fontosnak tartjuk, hogy Egyesületünk érdekeit országos viszonylatban is képviseljük, így a TDM Szövetség alapító tagja a gárdonyi TDM szervezet. Tagdíjunk is része a pályázatnak. Elengedhetetlenek azok az elemek is, melyek a nyilvánosságot hivatottak szolgálni. Ilyenek a nyitó- és záró rendezvények, sajtóközlemények, vagy a projekt tájékoztató táblái.

A TDM szervezet a turisztikai szezonban és a szezonon kívül is marketing kampányokat folytat. Ezeken belül online és rádiós nyereményjátékokat hirdet, online és újsághirdetéseket tesz közzéAz említett tevékenységek során enyhíteni kívánja a térségre jellemző erős szezonalitást és felhívja a figyelmet a desztinációban egész éven át elérhető, gazdag turisztikai kínálatra. Az előző projekt keretében jött létre a desztináció turisztikai honlapja, a visitvelenceito.hu, mely nem csak egy weboldal. A folyamatosan bővülő partneri adatbázisban szereplők számára a szervezet rendszeresen küld Velencei-tavi hírlevelet, melyben az aktuális programokról, ajánlatokról és hírekről nyújt tájékoztatást.

Olyan rendezvények megvalósításához is hozzá tudunk járulni, mint a Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor-, és Pálinkafesztivál vagy a Velencei-tavi JazzFace Fesztivál.

A projekt keretében a szolgáltatók részére tematikus szakmai műhelyeket szervezünk – összes nyolc alkalommal. Egy-egy alkalommal olyan témákat ölelünk fel, mint pl. az utazási termék értékesítés, a turisztikai kártyarendszer vagy a helyi termékek bevezetése a turizmusba, és amelyekhez szakavatott előadókat is hívunk.

Az Egyesület tagjai és munkatársai angol és német nyelvi továbbképzésen vehetnek részt, mely a turisztikai szaknyelvre helyezi a hangsúlyt. Ez a projektelem is a korábbi TDM pályázat folytatásaként valósul meg.

Az Egyesület 2012-ben a velencei TDM-mel közösen, már egységes Velencei-tavi installációval vett részt az Utazás Kiállítás szakmai vásáron. Terveink szerint ezt a hagyományt folytatjuk 2013-ban is.

Az előző projektidőszak végén megépült a desztináció turisztikai információs táblarendszere. A 15 db kültéri információs pihenőpont – melyek 2 oldalas, a Velencei-tó és Gárdony térségét bemutató, a turisztikai értékeket, látványosságokat, túraútvonalakat illusztráló festett látványtérképpel készültek - újabb 2-vel bővül, és mind a 17 esztétikus, parkosított környezetet kap.

A Velencei-tó számos természeti és kulturális értéke közül csak töredékét ismerjük. Ezek megismertetéséhez és a szolgáltatók ismereteinek bővítéséhez elkészítjük a Velencei-tó vonzerő leltárát. A Tudástár online elérhető a velencei-to.hu-n. Így akár a vendég is össze tudja válogatni a neki tetsző elemeket, de túravezetők képzéséhez is tananyagul szolgálhat. Ez szolgálhat alapul egy okos telefonra tölthető mobil alkalmazáshoz is, melyek manapság egyre népszerűbbek.

Ahhoz, hogy lépést tudjunk tartani a turizmussal, a turisztikai szokások változásával, elengedhetetlen olyan kutatások folytatása, mint a szolgáltatók felmérése, szezonértékelése vagy a vendégelégedettségi kutatás, de projekt keretében fog elkészülni a desztinációfejlesztési stratégia is.

Fejlesztési Program

Projektnyitó rendezvény fotók

Projektnyitó rendezvény előadásai

Projektnyitó sajtóközlemény