Gárdonyi Ipartestület

Gárdonyi Ipartestület
2483 Gárdony, Posta u. 8.
06-22-355-450
Fax: 06-22-355-450
www.gardonyiipartestulet.hu
vizszerelem@fibermail.hu
 
Ajánlatkérés

A taglétszám zömmel idős iparosokból állt, mások nem látták értelmét tagságuk fenntartására, majd a gazdasági helyzet nehezedésével vállalkozások sokasága szűnt meg. A fiatal iparosok napjainkban már szükségét érzik, hogy segítsenek illetve az ipartestület segítségét kérjék.

Alapító tagjaink közül sokaknak őrizzük emlékét: Freschl D. Ferenc, Szigeti Rudolf, Kovács Zoltán, Leib Rudolf, Id. Krár Ferenc, majd 2003·ban búcsút vettünk alapító elnökünktől Marosdi Jánostól is.

Kiutat mutattak életükkel, emberségükkel, tanításukkal. pótlásuk nehéz feladatként hárul utódaikra, követőikre.
A jelenlegi vezetés megpróbálja folytatni elődeink alaposságával építő hagyományait, a mai kornak megfelelően átörökíteni.

 

Vezetőségi tagjaink 2006-tól:

 

Elnök: Dávid Zoltán Vízvezeték szerelő mester
Alelnök: Krár Ferenc Asztalos mester
Vezetőségi tag: Nagy Lajos Autószerelő mester
Tiszteletbeli Elnök: Rauch Antal Fényképész mester


Felügyelő bizottság:
Elnök: Hosszú Erzsébet Környezetvédelmi szakértő
Tagok: Csobán Zoltán Hírközlési szakértő, Nagy József Központifűtés-szerelő