Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület • 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. • tdmgardony@velencei-to.hu

Adatvédelmi Tájékoztató

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató összefoglalja a velencei-to.hu oldal kezelője által folytatott adatkezelési elveket és annak gyakorlatát.
A látogató/felhasználó az adatok elküldésével kijelenti, hogy azok a valóságnak megfelelnek.

1. ADATKEZELŐ
Az adatok kezelője Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület
Székhely/postázási cím: 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22.
Adószám: 18503175-1-07
Elérhetőség: tourinform@velencei-to.hu
Nyilvántartási szám: 07-02-0002564
Bejegyezte: Székesfehérvári Törvényszék


2. A KEZELT ADATOK ÉS ÉRINTETTEK KÖRE
A weboldal látogatása során anonim módon a látogató session ID-t kap, amellyel a Google Analytics és Facebook a személyes adatoktól függetlenül, statisztikai céllal rögzíti a látogatás kezdő- illetve befejező időpontját, illetve a látogatott oldalakat.
Erről a gyakorlatról minden új látogató az első oldalletöltés alkalmával tájékoztatásban részesül.


3. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
A Google Analytics és Facebook által használt anonim session ID-k és cookiek (sütik) felhasználásának célja statisztikai jellegű. 


4. AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT ADATKEZELÉSI
IDŐTARTAM
A Google Analytics által létrehozott cookiek időtartama 30 napra szól, a session IDk az oldal elhagyásakor automatikusan törlődnek. 


5. AZ ADATFELDOLGOZÓK KÖRE
A felhasználói adatokhoz csak az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá, harmadik félnek nem adhatóak ki. 
Az adatkezelő a fent említett eseteken kívül egyedül törvényi kötelességből továbbítja a felhasználók adatait az igénylő hatóságnak, amennyiben hivatkozott hatóság a megfelelő jogalappal rendelkezik.


6. AZ ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT JOGALAPJA ÉS A FELHASZNÁLÓ JOGAI
Az adatkezelés a felhasználó jóváhagyásának jogalapjával történik. A felhasználó az adatkezelő által kezelt adatokról, és annak módjáról a touronform@velencei-to.hu email címen  ezen Adatvédelmi Tájékoztató tartalmán túl további tájékoztatást kérhet. 


7. A WEBOLDALT ÜZEMELTETŐ PARTNER ÉS TECHNOLÓGIA
A weboldal a Chrome-Soft Kft, Cím: 9700 Szombathely, Semmelweis I. utca 2., Cégjegyzékszám: 01-09-209448., szerverein működik, amelyről az adatok biztonsága érdekében biztonsági mentések készülnek.
Az adatok fizikai tárolásának helyszíne: 9700 Szombathely, Semmelweis I. utca 2.


8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉG ÉS HATÁLYOS TÖRVÉNYEK
Amennyiben a felhasználó úgy érzi, hogy Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület az adatokat nem az itt megjelöltek szerint vagy a hatályos törvénynek megfelelően kezeli, jogait az adatvédelmi biztosnál vagy polgári bíróságon érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
Az adatvédelemmel kapcsolatos kötelezettségekről az alábbi törvényekben tájékozódhat a felhasználó:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület • 2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. • tdmgardony@velencei-to.hu