„Bosnyák” Nepomuki Szent János szobor

„Bosnyák”  Nepomuki Szent János szobor
2451 Ercsi, Mártírok útja
 

Az eredetileg fából készült festett szobrot az 1838-as nagy dunai árvíz hozta, a zajló jég feltolta a Rába-patakon. Itt fogták ki és állították fel grotta alá a Bosnyák család háza elé (Mártírok u.38.). Innét kapta előnevét. A család pedig (mert sok Bosnyák volt) ettől kezdve lett „Szent János” Bosnyák előnevű. A háború alatt megrongálódott, majd nyoma veszett. A Szapáry Péter Honismereti Szakkör közadatozásból újat csináltatott a helyére műkőből, melyet Zalaegerszegről hozattak. Felavatta Kokics Tibor polgármester 1996 május 16-án, a szent neve alapján, a rác ősök és búcsújárók elmékére.

Az ötvenes években még nagy számmal jövő búcsújáró zarándok kedves állomása volt e hely, a templom és a kápolna között. Az új szobrot felszentelte az Ercsi Honvédség és a Rác Klub közreműködésével Kocsis István tábori lelkész esperes. A templomrendezés során megtalált és megjavított eredeti faszobor a templomban van. a műkő szobor 2014. aug. 17-én a szent János Nagyhídhoz került, felszentelte Spányi Antal székesfehérvári püspök.