Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület

Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesület
2483 Gárdony, Szabadság u. 20-22.
+36/22/570-077
+36/22/570-078
velencei-to.hu
tdmgardony@velencei-to.hu
 
Ajánlatkérés Térképen mutat Interaktív térképen mutat

Gárdony Város Önkormányzata kezdeményezésére a turizmusban működő helyi vállalkozók, civil szervezetek és a turizmushoz kapcsolódó egyéb szolgáltatók, intézmények és magánszemélyek, együtt összesen közel félszáz partner megalapították Gárdony Város és Térsége Turisztikai Egyesületét 2008. november 5-én. 

Célja:

Gárdony város közigazgatási területén szervezni a turizmus menedzsment non-profit szakmai feladatait: 
- összehangolni a szektor gazdasági szereplőinek tevékenységét, 
- ellátni az idegenforgalommal foglalkozó személyek és cégek érdekképviseletét, 
- fejleszteni a turisztikai termékek kínálatát, 
- a turizmus-marketing feladatok koordinálását, 
- biztosítani a turizmus fenntartható fejlődését, valamint 
- a turizmus multiplikátor hatása által növelni a helyi közösség életszínvonalát
- elmélyíteni a helyi identitástudatot. 
A kiemelt célrendszeren belül az egyesületnek érdeke az alapító település és térsége idegenforgalmának fellendítése, a szezon meghosszabbítása, a településre érkező vendégek számának növelése, a vendégek igényeinek magas színvonalú kiszolgálása, a magasabb fizetőképességű vendégkör megnyerése, a belföldi vendégek arányának növelése, a fő küldő országok mellett más célterületek arányának növelése.
E célok érdekében az Egyesület felvállalja a Gárdony és térségi turizmus szakma érdekképviseletét, turisztikai termékfejlesztésre irányuló munkájának és turisztikai marketing tevékenységének összehangolását. Az egyesület vállalja, hogy biztosítja a Tourinform Gárdony információs iroda működtetését és fenntartását a 2009-2013. közötti időszakban.
E célokat közhasznú tevékenységként, nyereség és vagyonszerzési cél nélkül közhasznú egyesület formájában végzi.
 
Az egyesület céljai megvalósítása érdekében  az alábbi tevékenységeket folytatja:
1. Összehangolja és ellátja Gárdony város és térsége turisztikai marketing feladatait.
2. Internetes TDM informatikai rendszert (E-guide, on-line foglalási-közvetítői rendszert) szerez be és működtet a tagok részére.
3. Városképbe illő, több nyelvű, egységes, információs táblarendszert alakít ki. 
4. Gárdony város és térségére piackutatási programot dolgoz ki, melynek célja a Velencei-tó „anyadesztináción” belül Gárdony egyedi karakterisztikájának meghatározása, speciális arculat kialakítására.
5. Kialakítja a desztináció statisztikai mérőrendszerét, amely a KSH által használt adatgyűjtési és –feldolgozási rendszerhez illeszkedik.
6. Többnyelvű kiadvány portfoliót dolgoz ki, szervezi és koordinálja a kiadványok megjelentetését és terjesztését.
7. A desztináció arculatába beleillő ajándéktárgyakat szerez be és értékesít.
8. Promóciós célú study tourokat szervez, melyeken komplex turisztikai termékcsomagokat mutat be. 
9. Olyan rendezvények megvalósulását ösztönzi, amelyek célja a vonzerők, attrakciók bemutatása, többnapos tartózkodásra ösztönző, aktív programok nyújtása. 
10. Szakmai kiállításokon képviseli az egyesület tagjait, Gárdony várost és a térségét.
11. Minőség-menedzsment projekt keretében kialakítja saját minőségbiztosítási rendszerét.
12. Meghatározza a gárdonyi minőségi klasszterek paramétereit.
13. Saját monitoring rendszer kidolgozásával biztosítja a folyamatos visszacsatolás 
lehetőségét, az új igények szerinti, gyors és rugalmas megfelelést.
14. Bekapcsolódik a turizmus témájú oktatásba, képzésbe, tanulmányutakat szervez, elsősorban a tagok, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal TDM projektekben érintett munkatársai számára. Az ifjúság turisztikai nevelésében szerepet vállal.
15. A város turisztikai objektumai közötti közlekedés megoldását ösztönzi.
16. Megismerteti a helyi kultúra sokszínűségét.
17. Az Egyesület feladatai megvalósítása során együttműködik Gárdony város és a térségi települések önkormányzataival, a kulturális és oktatási intézményekkel, turizmus szakmai szervekkel és civil szervezetekkel.
18. Figyelemmel kíséri a céljai eléréséhez kapcsolódó pályázatokat.
Az egyesület működésének közhasznú jellege:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés