Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.

Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
42-310-735
Fax: 42/310-735
www.nyiregyhaza.info.hu
tdm@nyiregyhaza.info.hu

Térképen mutat

Céljai: A magán- és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló turizmusfejlesztés, szervezés és működtetés, annak érdekében, hogy a Nyírség gazdasági kulturális és regionális szerepköre, pozíciója a turizmus generálta bevételek, valamint programok révén erősödjön.A turisztikában érdekelt vállalkozások, szolgáltatók, civil szervezetek és magánszemélyek tevékenységének összehangolása, támogatása, érdekképviselete.

 

A cél elérése érdekében az Egyesület az alábbi feladatokat látja el:

Termékfejlesztés:

·A versenytársaktól jól megkülönböztethető kínálati profil kialakítása,

·Termékfejlesztési koncepció és stratégia kialakítása,

·Innovatív szemlélet elterjesztése a marketing, az attrakciók és az értékesítés területén. Turisztikai promóció:,

·Turisztikai szolgáltatások közvetítése,

·Egységes informatikai bázison alapuló információszolgáltatás

A turisztikai vállalkozások versenyképességéhez való hozzájárulás:

·Információszolgáltatás,

·Turisztikai célú pályázatok figyelése, pályázatok kiírásának kezdeményezése, pályázatokon való részvétel, pályázati tanácsadás,

·A turisztikában érdekelt vállalkozások, szolgáltatók tevékenységének összehangolása, támogatása, érdekképviselete,

·Tagság folyamatos informálása a tervezett programokról, az Egyesület eredményeiről.

Integratív szemlélet erősítése:

·Önkormányzati és vállalkozó, valamint civil szervezetek turisztikai tevékenységének összehangolása,

·A helyi turisztikai szolgáltatásokról, eredményekről, turista elégedettségről adatok folyamatos gyűjtése, statisztikák készítése,

·Hatásmodell rendszer működtetése, kutatási programok kezdeményezése,

·Szakmai szervezetekkel és a környező térség más turisztikai egyesületeivel való együttműködés.

Országos és nemzetközi tematikus programokhoz történő kapcsolódás, ezek kezdeményezése.