Velencei-tó Turizmusáért Egyesület

Velencei-tó Turizmusáért Egyesület
2482 Velence, Halász u.37
+36/22/470-302
velenceturizmus.hu
vttdme@vttdme.t-online.hu
 
Térképen mutat Interaktív térképen mutat

 A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület a hozzá tartozó területtel (Velence, Vereb, Pázmánd, Sukoró, Nadap), mint stratégiai üzleti egységgel, ennek integrált fejlesztésével foglalkozik a köz- és magánszféra együttműködésével.

Elnök: Antal Sándor

TDM menedzser: Arday Ágnes

TDM/Tourinform munkatárs:  Sári Judit

A TDM Egyesület és Iroda működése

A TDM szervezet Egyesületként alakult meg. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés legalább évente egyszer rendes ülést tart, emellett szükség esetén rendkívüli Közgyűlés is összehívható.

A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület tagjainak megoszlása

 • Önkormányzati tagok: Velence, Vereb, Sukoró, Pázmánd, Nadap Önkormányzatai
 • Szálláshely-szolgáltatók
 • Attrakciók üzemeltetői
 • Civil szervezetek
 • Egyéb a turizmushoz kapcsolódó szolgáltatók
 • Magánszemélyek

Az egyesület elnöksége 5 tagú, elnöke Antal Sándor

Az elnökség további tagjai:

Oláhné Surányi Ágnes Velence Város polgármestere,

Rábaközi Réka, Velence Termál Kft. (Velence Resort & Spa) 

Lics Balázs (Lics Pincészet Kft.).

Görgicze Zoltán (Gomi Kft.)

 Az Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban irányítja az Egyesület működését, negyedévente ülésezik, három tag jelenléte esetén határozatképes, ülései nyilvánosak.

Az Egyesület felügyelő bizottsága 3 tagú:

A FEB fő feladata az Egyesület törvényes működésének felügyelete.

A TDM iroda, azaz a munkaszervezet működése során többrétű tartalmi feladatokat hangol össze:

Mik ezek a feladatok?

TDM projekt feladatok ellátása („A Velencei-tó Turizmusáért Egyesület, mint helyi TDM szervezet megalakulásának támogatása” c. KDOP -2.2.1./A-2009-0009 azonosító sz. pályázat megvalósításának teljes lebonyolítása.)

Egyesületi feladatok (Egyesületi élet dokumentálása, tagokkal kapcsolat tartás.)

Velence város turisztikai referensi feladatainak ellátása

Tourinform iroda üzemeltetése

A TDM jelentősége:

A TDM rendszer kialakításának támogatásával, a turizmusban példa nélküli mértékben anyagi támogatásban részesülhet egy település/térség/régió alulról építkező (helyben kezdeményezett) vállalkozói alapon működő gazdasága.

 A Velencei-tó Turizmusáért TDM Egyesület a hozzá tartozó területtel (Velence, Vereb, Pázmánd, Sukoró, Nadap), mint stratégiai üzleti egységgel, ennek integrált fejlesztésével foglalkozik a köz- és magánszféra együttműködésével.

A tevékenység végső célja az említett desztináció piacon történő pozícionálása egy jól megkülönböztethető, egyedi értékeket, emóciókat közvetítő márkán keresztül, mely hosszútávon jelent/kínál állandó minőségű szolgáltatásokat a turisták számára.

E cél elérése érdekében a kutatástól, az infrastruktúra és a turisztikai fogadóképesség fejlesztésén keresztül, a termék- és attrakciófejlesztésen át, a marketing kommunikációig minden feladatot el kell végezni.

A cél megvalósításához egyfajta minőségbiztosítási rendszerre is szükség van, mely biztosítja számunkra, de elsősorban a vendégek számára az elvárt minőséget, mely jellemzi a desztinációt.

Velence város  helyi minősítő rendszer szerint minőségi kategóriákba sorolja a szálláshelyeket, vendéglátóhelyeket, egyéb szolgáltatásokat. Ezeket egységes és egyedi minősítő jellel látja el (márványtábla a kategóriától függően 1-5 rózsával), mindezt a vendégek és a piac korrekt tájékoztatása érdekében teszi. Ez a kezdeményezés bizalmat kelt a vendégeknél, fogyasztóknál, tehát jól működik.

 Desztinációs szintű marketingpolitikánk célja

 • „térség termék” kialakítása
 • a térség (termék) piaci helyzetének javítása, a termék pozicionálása
 • meglévő és megszerezhető piacok ápolása
 • minőségjavítás
 • szezonon kívüli időszakok élénkítése
 • a jelenlegi „főszezoni” kép átalakítása (új ajánlatok, szezon megnyújtása.)

A turista szezon mghosszabbításához/kinyújtásához alapjaiban hozzájárul a Velence Resort&Spa fürdő és szálloda működése és a Velencei-tó kapuja beruházás, amely egyúttal új munkahelyek megteremtését is jelenti.

 • vendégéjszakák számának  növelése
 • tartózkodási idő, kihasználtság növelése

CÉL: Fenntartható és versenyképes turizmus kialakítása és működtetése a térségben

Ezen célok megvalósításához szükséges a térségben az összefogás a partnerség! Ennek segítése, koordinálása a TDM feladata.

Az egyedi szolgáltatásokból vonzerős egységet  állítunk össze = márkaépítés!

Közvetlen értékesítés fejlesztés a projekt megvalósításának egy részfeladata: Térségi turisztikai weboldal létrehozása és annak kezelése, az interneten keresztül történő direkt foglalás lehetőségének bevezetése  (IT rendszer) a közeljövőben megvalósulhat.

Közvetett értékesítés területén fejlesztést tervezünk: Felmérések szerint a vendégek több mint 90%-a saját maga szervezi utazását a desztinációba, kevesen veszik igénybe utazási iroda segítségét.

Ezen változtat a munkaszervezet! Felveszi a kapcsolatot az utazásszervezőkkel és ellátja őket konkrét ajánlatokkal.

Néhány jelentős projektelem, melyet a TDMSZ már megvalósított illetve rövid időn belül elindít.

Arculat kialakítása (egységes megjelenést biztosít médiában, kiadványokban, kiállításokon, rendezvényeken…)

Egységes IT – rendszer beindítása (turisztikai honlap, online foglalási lehetőséggel)

Információs szolgáltatás beindítása

(táblarendszer, térképek, info-pontok, touch-info, honlapfejlesztés, kiadványok).

Képzések (pl. nyelvtanfolyamok)

 A fenntartható és a hosszú távú működés érdekében tett lépések

Minőségbiztosítás – védjegy rendszer

(Velencén működő rendszer van, ezt tovább alkalmazzuk és fejlesztjük.)

Monitoring rendszer kidolgozása (minősítések, az értékelés és visszacsatolás feltételrendszerének megteremtése)

Piackutatás, a pályázatban előírt elemző és feltáró munkák/tanulmányok elkészíttetése 

Fenntarthatóság

A szervezet működésének legfontosabb elvárása, hogy hosszútávon fenntartható legyen, életképes legyen a pályázati támogatás után is. Desztinációt nem két évre hanem hosszú évekre akarunk létrehozni.

A TDM nem = weblap üzemeltetéssel és nem lehet pályázat függő.

A TDM üzleti alapokon kell működjön partnereivel, a desztináció szereplőivel szemben is, eközben nem sértheti meg tagjainak az érdekeit.

 A TDM törekszik arra, hogy a turizmus a desztinációban fejlődjön, hogy a helyi vállalkozások megerősödjenek, az igényes, minőségi szolgáltatások szem előtt tartása mellett.

A TDM törekszik munkáját úgy végezni, hogy a természeti értékeket megóvva a turizmus szereplőinek érdekeit maximálisan képviselje: a térségbe látogatók élménnyel gazdagodjanak, a helyi turisztikai szereplők a „szakma” képviselői hosszú távon jól járjanak, megélhetésük biztosítva legyen, a helyi lakosság pozitív hatást érzékeljen!