2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. • +36 22 570 078 • tourinform@velencei-to.hu

Kocka-kő

A Pákozdi Ingókövek egyik legismertebb képviselője.
Kocka. A Pákozdtól északra fekvő Sár-hegyen és az ettől DK-re eső területen a gránit különböző méretű és formájú sziklacsoportokat alkot. A gránitsziklákat repedések hálózzák be, melyek nagy négyszögletes hasábokra tagolják a kőzetet. Ezeken a felszíneken folyik a kőzet aprózódása, mállása. A felszín mállása folytán a gránittömbök élei lekoptak. A málladékot a szél és a csapadékvíz elszállította, így a tömbök elváltak egymástól. Ezek a képződmények az ún. ingókövek. Ennek egyik legérdekesebb példája a Kocka.

2483 Gárdony, Szabadság út 20-22. • +36 22 570 078 • tourinform@velencei-to.hu